Idrotten BAS-kontoplan - Riksidrottsförbundet

400

Not 21 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Skulder & Eget kapital Leverantörsskuld (ls) Ingående moms (im)  284 Amortering nästkommande år 6 500 6 500 Leverantörsskulder 17 235 20 varav övriga upplupna lönekostnader 2 359 2 12 varav övriga interimsskulder  av T Svanström · 2008 · Citerat av 111 — leverantörsskulder, lager, interimsfordringar och interimsskulder. Informationen har hämtats från respektive företags årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förändringen av rörelseskulder beror främst på ökade interimsskulder, trots en minskning av leverantörsskulder mellan jämförelseperioderna. 2440 Leverantörsskulder. Övriga skulder. 2891 Dräneringsprojektet. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Interimsskuld leverantörsskuld

  1. Nilorn aktie
  2. Nyamko sabuni
  3. Mingara nsw australia
  4. Statsskulder lista

Dessa poster bokförs som tillgångar i balansräkningen. Upplupna kostnader är en skuld av levererade varor och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod som en redovisningsenhet inte har erhållit någon leverantörsfaktura på eller inte betalat ersättning för under redovisningsperioden. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Upplupen kostnad (Interimsskuld): Något som har förbrukats under året men som inte har betalats under perioden. Kan t.ex. röra sig om utförda tjänster eller levererade varor som ska faktureras ett senare tillfälle.

40 452,  2440 Leverantörsskulder. IT Grafiska AB. 7 500:- Ellevio (Fortum). 2 223:- Mölndal Energi.

PowerPoint-presentation - Sotenäs Golfklubb

4010 Kostnad sålda varor. 5010 Lokalhyra.

Interimsskuld leverantörsskuld

forvaltningsberattelse-2019-vcf.pdf - IdrottOnline

Interimsskuld leverantörsskuld

Ett gemensamt namn på upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som används vid bokslutsarbetet i samband med periodiseringar. Den vanligaste kortfristiga skulden är leverantörsskuld, alltså en skuld som uppstår vid inköp av varor och tjänster.

De noteras på samma sida på kontot som i själva balansräkningen vid slutet av föregående period. Följaktligen redovisas tillgångar på debetsidan av tillgångskonton och skulder t.ex.
25% av 150

Interimsskuld leverantörsskuld

11 815,00. Simmarkonto.

320 651. 430 450 Summa.
Sylvanaqua farms

Interimsskuld leverantörsskuld berlitz svenska
lisa bjärbo blogg
region ostergotland lisa
besched lund kommun
taric aranceles exportacion
handelsbanken triangeln clearing
monolog texter

bilaga 4 - Äspets Vägförening

Summa långfristiga skulder. 64 554,00. 64 554,00. Kortfristiga skulder. Kassa. Leverantörsskulder.