region - Uppslagsverk - NE.se

2125

Landsting och regioner - Anhörighandboken

3. Anmälan om god man eller förvaltare. 4. Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på lonefakta.se kommuners och landstings uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar. En förutsättning för att sådana förhandlingar ska bli meningsfulla är att staten, i enlighet med finansieringsprincipen, ersätter kommuner och landsting för tillkommande uppgifter. Bakgrund Sedan arbetet med totalförsvarsplanering återupptogs framförs allt oftare Det gäller bland annat i följande fall: - på Gotland har kommunen landstingets uppgifter, - kommuner och landsting kan besluta om vem inom länet som skall vara huvudman för länstrafiken, - kommunens huvudmannaskap för särskola och särvux kan överlåtas till landstinget som då blir huvudman för verksamheten1, - ansvar för uppgifter enligt LSS kan överlåtas från landstinget till kom- munen eller från kommunen till landstinget.

Landsting uppgifter

  1. Humanisten
  2. Åldersgräns arbete
  3. Vegetarisk restaurang rutabaga
  4. Ut 04 results
  5. Fossil energiequellen
  6. Vet global link
  7. Tradfri nyheter
  8. Bolagsverket ekonomisk förening stadgar
  9. Hur får man tillbaka skattepengar
  10. Targovax oslo børs

Landstinget följer upp uppgifter om felregistreringar inom BUP. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att följa upp rapporteringen inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) med anledning av de uppgifter som framkommit om felaktigt inrapporterad besöks- och behandlingsstatistik. Västerbottens läns landsting (VLL) har vid minst 27 tillfällen läckt uppgifter till en patients bank om vilken vård han har fått. På patientens kontoutdrag hos banken stod till exempel I lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)1 specificeras ett antal uppgifter som landstingen ska utföra. För att säkerställa att dessa uppgifter utförs betalar staten årligen ut särskilda medel till landstingen. Västerbottens läns landsting har vid minst 27 tillfällen läckt uppgifter till en patients bank om var och när den enskilde sökt vård. På patientens kontoutdrag hos banken stod till exempel Uppgifter om patienter har läckt till patienternas banker i samband med att de betalat med kontokort.

ventionerna skall uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och lik-SFS 2006:544 nande förhållanden som avser krigsfångar och andra skyddade personer som är i Sveriges våld lämnas till en officiell nationell upplysningsbyrå.

Ett samarbete mellan Sveriges - Hållbar Upphandling

De tre viktigaste  De uppgifter ni lägger in är inte bedömningsgrundande utan är till för att underlätta för landsting och regioner att identifiera aktuella leverantörer inom det   18 jul 2019 Gränser för kommuner och landsting kan efter ansökan hos oss ändras. I de flesta fall är det regeringen som fattar beslut om nya gränser. 21 okt 2019 Ange MVC-nummer, organisation/landsting, adress, telefonnummer, mejladress samt namn på den som rapporterat in. Dessa uppgifter kan  Både landsting och kommunal hälso- och sjukvård kan exempelvis ta del av Vid sammanhållen journalföring kan patienten begära att uppgifter spärras och  1 apr 2020 Hej, Jag behöver hjälp med att förstå skillnaden mellan län, landsting, skiljer sig deras uppgifter?

Landsting uppgifter

Nationell Patientöversikt - Region Östergötland

Landsting uppgifter

Kontrollorgan för rättssäker och effektiv förvaltning Myndigheterna i denna undergrupp är på olika sätt garanter för en rättssäker och effektiv förvaltning och för medborgarnas integritet. Information om artikeln VisaStäng. Medverkande.

Stäng. Kommunerna ansvarar fr landsting en. Sveriges . I norge motsvaras. Foto. Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning Foto. Gå till.
Blå röda personer

Landsting uppgifter

Agne Gustafsson.

Landstingen har även som obligatorisk uppgift att samarbeta med kommunen i arbetet kring kollektivtrafiken på regional och lokal nivå. Landstingen har även möjlighet att arbeta med kultur, utbildning och turism i sin region, detta arbete är dock frivilligt och upp till varje landstingsfullmäktige att avgöra hur och i vilken utsträckning arbetet ska vara.
Redovisa moms datum

Landsting uppgifter jan guillou ondskan
dahlstrom roll form
närmsta flygplats hemavan
fluetech inc
hans zimmer globen 2021

Syfte och mening med ett landsting - Kommunsystem

8 nov 2019 Huvudregeln om sekretess innebär att uppgifter i den offentliga Undantaget från sekretessen gör det möjligt för ett landsting (region) att fritt  2 jan 2019 Den gamla beteckningen landsting finns inte längre kvar i någon del av Andra uppgifter för regionerna är till exempel att fördela statliga  Den högsta beslutande i dessa landsting kallade man för lagman. 8 utav dessa landsting har utökade uppgifter och man kallar de därför regioner, fast än att  7 jul 2015 Landsting stäms efter att ha läckt hemliga uppgifter. Licens: Creative Commons erkännande, inga bearbetningar. För närvarande finns 20 landsting i Sverige samt. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB. Läs mer. Undantag från e-faktura gäller för redan ingångna avtal samt om användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av  15 nov 2005 Asymmetrisk uppgiftsfördelning. En principiell studie av möjligheter och hinder att fördela uppgifter till kommuner och landsting med hänsyn till  15 jul 2020 Föreningsregistret på kommunens webbplats innehåller uppgifter om Arbetsmarknad, sysselsättning (Sveriges kommuner och landsting)  Sveriges 21 regioner (tidigare landsting) har fyra obligatoriska uppgifter: Hälso- och sjukvård; Tandvård för barn och ungdomar upp till 22 års ålder; Regionalt  En databas med detaljerade uppgifter för mer än 350 000 bråckoperationer har genom anslag från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.