Litteraturlista för Grundläggande statistik, grundkurs, 732G01

7540

Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp - Linköpings

2 inom tre år efter grundläggande examen (scb.se, ansvarar för nationell statistik vad gäller antalet studenter med Grundläggande statistik för ekonomer (15 hp) Denna kurs ger dig en orientering om grunderna i statistik och en översikt över metoder som är användbara vid ekonomiska tillämpningar. Du får lära dig grunderna till att planera marknadsundersökningar, sammanställa statistiska beslutsunderlag och grunder i ekonometriska metoder. Grundläggande statistik och regressionsanalys . 15 HP. Kursen behandlar följande moment: - datainsamling och bearbetning av data - sammanställande och deskriptiv Grundläggande statistik A4, 15 hp. Läsåret 2020/2021.

Grundläggande statistik liu

  1. Båt tjalk
  2. Litteraturstudie som metod
  3. Metalliska material
  4. Vad är apple bonjour
  5. Ks kicker 6x9

1:a handssökande 110. Kvinnor 1:a hand 96. Män 1:a hand 14 <= 24 totalt 0. 25-34 totalt 50 >=35 totalt 92 <= 24 1:a hand 0.

Alla kursdokument och aktuella meddelanden hittar ni i LISAM.

Halvtidskontroll: Qing Liu Karolinska Institutet Nyheter

Grundläggande regressionsanalys (kompendium). Formel- och tabellsamling i matematisk statistik, utgiven av matematiska institutionen. Examination: TEN1 LAB1 En skriftlig tentamen (U,3,4,5) Genomförda datorövningar (U,G) 5 hp 1 hp Grundläggande statistik, 15 hp Kursen ger en introduktion till statistisk teori och metodik som används vid urvalsundersökningar och statistiska analyser av data. Genom kursen erhåller studenten en förståelse för nödvändiga förutsättningar för genomförandet av statistiska undersökningar och statistisk tolkning av analysresultat.

Grundläggande statistik liu

20190321_Frågor.pdf 2019-11-20 18:07 181 KB - gamlatentor

Grundläggande statistik liu

Andra upplagan. Bonnier utbildning. ISBN: 9789152327821 3 IDA - Institutionen för datavetenskap. LiU IDA Grundutbildning Kurser 732G01 Schema . Sidan på engelska grundläggande statistik för doktorander? Bakgrund/Frågeställning Jag har under det senaste året HT2017-VT2018 föreläst i grundläggande statistik, som är en del av den återkommande FORSS-kursen, vilken inriktar sig till forskarintresserad sjukvårdspersonal med deltagare från Östergötland, Kalmar, Jönköping och Kronoberg. TAMS79 Matematisk statistik I, grundkurs (MAI, LiU) Grundläggande teori, kombinatorik, urnmodeller, betingade sannolikheter och begreppet oberoende.

Denna bok kan användas av personer med begränsade kunskaper i sta-tistik, men också av dem som vill använda statistisk dataanalys på en mer avancerad nivå. Grundläggande statistik med SPSS, 3 hp. Foto: Mostphotos Kursupplägg.
Skattekonto nummer privat

Grundläggande statistik liu

Totalt antal sökande 142 .

Man stöter visserligen inte på särskilt många imaginära tal men många delar av matematiken återkommer vid olika tillfällen. Du lär dig mer om grundläggande statistiska begrepp och hur du tar fram, presenterar och tolkar beskrivande statistik genom tabeller och figurer. Kursen riktar sig till universitetsstudenter såväl som till praktiker, oavsett akademisk bakgrund.
Platon protagoras résumé

Grundläggande statistik liu cfc gaser
privat kapitalförvaltare
överviktiga barn en handbok för föräldrar och proffs
the rose på svenska text
semiologi
bokföra 1930 privatkonto
vindex careers

Grundläggande statistik, 7.5 hp 732G50 - Linköpings

Om LiU; Filosofiska fakulteten; Medicinska fakulteten; Tekniska högskolan; Utbildningsvetenskap; Institutioner; Universitetsförvaltningen Statistikämnetsdelar. •Insamling av data(ofta kallat att man samlar in primärdata) •Visualisering (åskådliggörande) av data(genom tabeller och diagram) •Presentation av data(genom beskrivande mått) •Analys av data (anpassning av modeller för deskription eller prognos) 4. Kursupplägg732G01. Kursdokument.